Skleníky HUK - SK s.r.o.

Skleníky Slovensko - aj na zákazku !

arrow_downward

Kúpeľská 664
073 34
Sobrance

  • 056 / 652 4182
  • 0908 447 117

Altánkové skleníky sú po stránke konštrukčnej obdobou predchádzajúcich typov skleníkov. Pozinkovaná plechová konštrukcia, spoje pomocou skrutiek a matíc, sklo hrúbky 4 mm. Vďaka svojím kolmým stenám sú vhodné predovšetkým na pestovanie rýchlenej zeleniny vyššieho vzrastu. V pôdoryse tieto stavby tvoria pravidelný sedem, osem, deväť, alebo dvanásťuholník. Sú obľúbeným doplnkom záhradnej architektúry.Skleníky - HUK


Za jednu z hlavných príčin, prečo sa zákazníci v poslednom období rozhodujú pre kúpu skleníka, môžeme považovať zjavnú nedôveru k rýchlenej zelenine na trhoviskách. Absencia pravidelných kontrol zeleniny na obsah dusičnanov a iných škodlivých prvkov oslabia dôveru zákazníkov ku kvalite ponúkaného produktu, v dôsledku čoho sa čoraz viac ľudí púšťa do pestovania vlastnej zeleniny. Na tomto mieste treba spomenúť aj globálne zhoršovanie sa celkových klimatických podmienok a extrémny nárast ochorení rastlín pestovaných na voľnom priestranstve. Výstavbou skleníka rastliny pestované vnútri čiastočne prestanú byť závislé na počas pretože celkové prostredie v skleníku si môžeme upraviť vetraním alebo pritápaním podľa potreby alebo podľa požiadaviek rastlín. V porovnaní s fóliovníkmi majú skleníky nespočetné množstvo výhod, ako napríklad:

oveľa dlhšia životnosť (cca 20 rokov)
zabezpečenie plného spektra slnečného žiarenia
väčšia odolnosť voči nárazovým vetrompri vybudovaní betónových základov
lepšia ochrana okrajových vrstiev pôdy pod skleníkom proti neskorým a skorým mrazom
KONŠTRUKCIA SKLENÍKOV:

Konštrukcia je z pozinkovaného plechu, hrúbky 0,8-2 mm, ohýbaného do tvaru omega, čo zabezpečuje dostatočnú tuhosť a pevnosť konštrukcie aj v prípade silného vetra a mokrého snehu do hrúbky 0,5 m, teda až 50kg/m2. Spojovací materiál, ktorý je súčasťou dodávky je takisto pozinkovaný, aby nedošlo ku korózii spojov. Konštrukcia skleníka je modulárneho typu, to znamená, že skleníky možno ľubovoľne predlžovať podľa počtu dokúpených prístavieb. Základný rad skleníka vždy obsahuje jedny dvere a jedno strešné okno. Pre zabezpečenie účinného vetrania skleníka v prípade dokúpenia prístavieb ponúkame samostatne strešné okná a dvere podľa typov skleníkov.

MONTÁŽ A DOPRAVA:


Súčasťou dodávky skleníkov je aj sklo. Na našich výrobkoch používame číre sklo hrúbky 4 mm, používané aj pri stavbách veľkoplošných profesionálnych skleníkov. Alternatívou použitia sú aj polykarbonátové dosky alebo rôzne druhy matných skiel. V každom prípade žiadny iný materiál neposkytne pri účinnom vetraní lepšie podmienky pre vývoj rastlín ako číre sklo. V horúcom letnom období je vhodné skleník pritemniť z južnej strany. Na tento účel je vhodné použiť rôzne tieniace materiály, ktoré dostať vo väčšine predajní s potrebami pre záhradkárov. Sklo je pripevňované na konštrukciu jednoduchými príchytkami bez tmelenia. Výhodou technológie je jednoduchá demontáž skiel napr. na zimu alebo pri premiestňovaní skleníka na iné miesto. V prípade potreby, hlavne v horských alebo zvlášť veterných oblastiach je možné sklo uložiť do silikónového tmelu. Pri zakúpení nášho výrobku zákazník obdrží montážny návod, dodržaním ktorého je možné skleník bez problémov montovať. Návod obsahuje aj výkres základov pod skleník. V prípade, že si zákazník z rôznych dôvodov skleník nemôže zmontovať, za rozumných cenových podmienok to urobia naši pracovníci, resp. zmluvní montážni partneri.

edit