Strážna služba SOS spol. s r. o.

Skúsenosti, Spoľahlivosť, Zodpovednosť

arrow_downward

Priemyselná 4, 949 01 Nitra

 • +421 908 926 345 – konateľ
 • +421 905 466 786
 • +421 918 376 786

O nás


Strážna služba SOS spol. s r.o. pôsobí na trhu bezpečnostných služieb od roku 2008. Licencia na poskytovanie strážnej služby bola našej spoločnosti vydaná Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Nitre pod evidenčným číslom PS 001169. Strážna služba SOS spol .s r.o. je oprávnená na prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.

Platnosť licencie je do 18.06.2028.

Základným cieľom našej spoločnosti je predovšetkým poskytovať profesionálnu fyzickú ochranu objektov a majetku zmluvných partnerov.

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne s prihliadnutím na jeho potreby a požiadavky.

Počas zmluvného vzťahu  kladieme dôraz na kvalitu s posúdením reálnych rizík a nedostatkov pri ochrane majetku.

Strážna služba:


 •  fyzická ochrana určených priestorov, objektov či majetku obchádzkovou službou
 •  kontrola a evidencia vstupov a výstupov osôb a vjazdov a výjazdov vozidiel
 •  kontrola vozidiel, vrátane nákladu a sprievodných dokladov
 •  správa kľúčov a ID kariet- príjem, výdaj, evidencia
 •  sprevádzanie návštev
 •  monitorovanie stráženého objektu kamerovým systémom
 •  kontrolu výkonu činnosti v objekte realizovanú pomocou elektronického obchádzkového systému a jeho následným vyhodnotením na PC
 •  zabezpečovanie požiarnej a havarijnej bezpečnosti v mimo pracovnom čase odberateľa

Touto formou stráženia zabezpečujeme ochranu objektov a prevádzok 24 hodín denne alebo podľa požiadaviek odberateľa. Pracovníci našej spoločnosti spĺňajú odborné a bezpečnostné požiadavky podľa zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z.

Pre zvýšenie efektivity stráženia a dodržiavania zmluvných podmienok sú vykonávané kontroly pracovníkov SBS
V rámci strážnej služby ďalej zabezpečujeme:


 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
 • ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb najmä pri usporadúvaní športových a kultúrnych podujatí a iných spoločenských podujatí
 • vypracovanie plánu ochrany

Upratovacia služba


V rámci ponuky našich služieb poskytujeme:

 •  upratovanie vo výrobných závodoch a halách
 •  upratovanie firiem a kancelárií

Kladieme vysoký dôraz na kvalitu poskytovania našich služieb.

Kontakt


 • +421 908 926 345 – konateľ
 • +421 905 466 786
 • +421 918 376 786
edit