Strážna služba SOS spol. s r. o.

Strážna služba SOS spol. s r. o.

O nás


Strážna služba SOS spol. s r.o. pôsobí na trhu bezpečnostných služieb od roku 2008. Licencia na poskytovanie strážnej služby bola našej spoločnosti vydaná Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Nitre pod evidenčným číslom PS 001169. Strážna služba SOS spol .s r.o. je oprávnená na prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.

Základným cieľom našej spoločnosti je predovšetkým poskytovať profesionálnu fyzickú ochranu objektov a majetku zmluvných partnerov.

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne s prihliadnutím na jeho potreby a požiadavky.

Počas zmluvného vzťahu kladieme dôraz na kvalitu s posúdením reálnych rizík a nedostatkov pri ochrane majetku.


Strážna služba:


 • fyzická ochrana určených priestorov, objektov či majetku obchádzkovou službou
 • kontrola a evidencia vstupov a výstupov osôb a vjazdov a výjazdov vozidiel
 • kontrola vozidiel, vrátane nákladu a sprievodných dokladov
 • správa kľúčov a ID kariet- príjem, výdaj, evidencia
 • sprevádzanie návštev
 • monitorovanie stráženého objektu kamerovým systémom
 • kontrolu výkonu činnosti v objekte realizovanú pomocou elektronického obchádzkového systému a jeho následným vyhodnotením na PC
 • zabezpečovanie požiarnej a havarijnej bezpečnosti v mimo pracovnom čase odberateľa
Touto formou stráženia zabezpečujeme ochranu objektov a prevádzok 24 hodín denne alebo podľa požiadaviek odberateľa. Pracovníci našej spoločnosti spĺňajú odborné a bezpečnostné požiadavky podľa zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z.

Pre zvýšenie efektivity stráženia a dodržiavania zmluvných podmienok sú vykonávané kontroly pracovníkov SBS

Viac info na www.sbs-sos.sk

 • Vytvorený: 2022 01 06
 • Id inzerátu: ca0efe2d
 • Počet zobrazení: 0
Top